ประกาศผู้ชนะ

Home / ประกาศผู้ชนะ
TitleCategoriesDate
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะเวลา 36 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศผู้ชนะ2022/10/272022-10-27 13:35:55
ประกวดผู้ชนะซื้อชุดตรวจหาแอนติเจนต่อโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จำนวน 30000 Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศผู้ชนะ2022/10/212022-10-21 16:16:37
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ apixaban ๕ mg film-coated tablet, ๑ tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศผู้ชนะ2022/10/192022-10-19 10:36:35
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา hyaluronate sodium ๑๘๐ mg/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๐.๓ mL unit dose ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศผู้ชนะ2022/10/182022-10-18 08:58:21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา empagliflozin ๑๐ mg film-coated tablet,๑ tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกวดราคา, ประกาศผู้ชนะ2022/10/172022-10-17 08:59:16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเหมาบริการเครื่องคอมพิวเตอร์แบบออล-อิน-วัน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑๓๙ เครื่อง ระยะเวลา ๓๖ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศผู้ชนะ2022/10/122022-10-12 11:15:50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วยใน จำนวน ๘ รายการของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะเวลา ๑๒ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศผู้ชนะ, ไม่มีหมวดหมู่2022/10/072022-10-07 13:43:06
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะ2022/10/072022-10-07 09:04:52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบโทรศัพท์ระยะเวลา ๓ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศผู้ชนะ, ไม่มีหมวดหมู่2022/09/212022-09-21 13:07:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดเอกซเรย์สำหรับเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ พร้อมถังหม้อแปลงไฟฟ้าประกาศผู้ชนะ2022/08/172022-08-17 13:25:29