ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Home / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
TitleCategoriesDate
ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาสำเร็จรูปสำหรับตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ Mycobacterium tuberculosis (MTB) และ Non-tuberculosis mycobacteria (NTM) ๑๐๐๐ Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกวดราคา, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง2022/11/082022-11-08 11:27:07
การซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ (๘๐ แกรม)โดยวิธิ ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง2022/10/102022-10-10 10:35:52
ประกวดราคาซื้อยา clopidogrel ๗๕ mg film-coated tablet, ๑ tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกวดราคา, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง2022/09/302022-09-30 16:07:19
ประกวดราคาซื้อยา enoxaparin sodium ๖๐ mg/๐.๖ mL solution for injection, ๐.๖ mL prefilled syr ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกวดราคา, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง2022/09/302022-09-30 15:24:28
ร่างประกวดราคาซื้อยา apixaban 5 mg film-coated tablet, 1 tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง2022/09/122022-09-12 08:55:22
ประกวดราคาเช่าเหมาบริการเครื่องคอมพิวเตอร์แบบออล-อิน-วัน พร้อม อุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑๓๙ เครื่อง ระยะเวลา ๓๖ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกวดราคา, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง2022/09/072022-09-07 14:18:54
ประกาศโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา apixaban ๕ mg film-coated tablet, ๑ tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง2022/09/072022-09-07 09:38:19
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีระยะเวลา ๓๖ เดือนประกวดราคา, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง2022/09/052022-09-05 16:12:49
ประกาศประกวดราคาการจ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วยใน จำนวน ๘ รายการ ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะเวลา ๑๒ เดือนประกวดราคา, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง2022/09/052022-09-05 16:07:24
ประกวดราคาซื้อยา empagliflozin ๑๐ mg film-coated tablet,๑ tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง2022/09/052022-09-05 09:44:21
ร่างประกาศเรื่องประกวดราคาเช่าเหมาบริการเครื่องคอมพิวเตอร์แบบออล-อิน-วัน พร้อม อุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑๓๙ เครื่อง ระยะเวลา ๓๖ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ไม่มีหมวดหมู่2022/08/312022-08-31 12:21:17
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อ ยาจำนวน 2 รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง2022/08/262022-08-26 11:39:07
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อ ยาจำนวน 7 รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง2022/08/262022-08-26 11:37:26
ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะเวลา ๓๖ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง2022/08/242022-08-24 14:46:21
จ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วยใน จำนวน ๘ รายการ ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะเวลา ๑๒ เดือนประกาศจัดซื้อจัดจ้าง2022/08/222022-08-22 14:12:47
ประกวดราคาจ้าง จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในห้องศูนย์สารสนเทศ (Datacenter) งบประมาณปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง2022/08/102022-08-10 09:40:12
ประกวดราคาซื้อกระดาษชำระบริการผู้ป่วย จำนวน 7 รายการ ระยะเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง2022/08/102022-08-10 09:38:20