ประกาศแผน

Home / ประกาศแผน
TitleCategoriesDate
ประกาศแผนการจัดซื้ออะไหล่ชุดจ่ายไฟอุปกรณ์ขยายสัญญาณและเซ็นเซอร์ตรวจจับการรั่วไหลของเหลวสำหรับเครื่องตรวจวินิจฉัยด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)ประกาศแผน2022/11/022022-11-02 16:43:41
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565ประกวดราคา, ประกาศแผน2022/10/312022-10-31 10:24:40
ประกาศเผยแพร่เเผนการจัดซื้อ ชุดนํ้ายาสําเร็จรูป สําหรับตรวจหาสารพันธกุรรมของเชื้อMycobacterium tuberculosis (MTB) และ Non –tuberculosis mycobacteria (NTM) ๑๐๐๐ Test ระยะ เวลา ๙ เดือนประกาศแผน2022/09/202022-09-20 09:52:38
ประกาศเผยแพร่เเผนการจัดซื้อ ชุดแยกสารพันธุกรรมเชื้อ Novel Coronavirus (SARCoV-๒) ๑๐,๐๐๐ Test ระยะเวลา ๑๒ เดือนประกาศแผน2022/09/202022-09-20 09:50:17
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการเวชภัณฑ์ 9 รายการประกาศแผน2022/09/202022-09-20 09:47:11
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง รายการกระดาษถ่ายเอกสาร A4(80 แกรม)ประกาศแผน2022/09/202022-09-20 09:28:50
โครงการซื้อชุดตรวจหาแอนติเจนต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 30,000 Testประกาศแผน2022/09/022022-09-02 14:25:18
ประกาศเผยแพร่แผน จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบโทรศัพท์ระยะเวลา 3ปี และเช่าเหมาบริการบริการเครื่องคอมพิวเตอร์แบบออล-อิน-วัน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 139 เครื่อง ระยะเวลา 36 เดือนประกาศแผน2022/08/022022-08-02 15:23:50
ประกาศเผยแพร่แผน ซื้อหลอดเอกซเรย์สำหรับเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ พร้อมถังหม้อแปลงไฟฟ้าประกาศแผน2022/08/022022-08-02 15:19:53
ประกาศเผยแพร่แผน จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในห้องศูนย์สารสนเทศ (Datacenter) งบประมาณปี 2566ประกาศแผน2022/08/012022-08-01 11:33:28
ประกาศเผยแพร่แผน จ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะเวลา 36 เดือนประกาศแผน2022/08/012022-08-01 11:31:31
ประกาศเผยแพร่แผน กระดาษชำระบริการผู้ป่วย จำนวน 7 รายการ ระยะเวลา 12 เดือนประกาศแผน2022/08/012022-08-01 11:28:46
ประกาศเผยแพร่แผน จ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วยใน จำนวน 8 รายการ ของระยะเวลา 12 เดือนประกาศแผน2022/08/012022-08-01 11:23:17