แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ

ประกาศแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

Download เอกสาร

เอกสาร Online สำหรับ Download

TitleCategoriesDate
ประกวดราคาจ้าง จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในห้องศูนย์สารสนเทศ (Datacenter) งบประมาณปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง2022/08/102022-08-10 09:40:12
ประกวดราคาซื้อกระดาษชำระบริการผู้ป่วย จำนวน 7 รายการ ระยะเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง2022/08/102022-08-10 09:38:20
ประกาศเผยแพร่แผน จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบโทรศัพท์ระยะเวลา 3ปี และเช่าเหมาบริการบริการเครื่องคอมพิวเตอร์แบบออล-อิน-วัน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 139 เครื่อง ระยะเวลา 36 เดือนประกาศแผน2022/08/022022-08-02 15:23:50
ประกาศเผยแพร่แผน ซื้อหลอดเอกซเรย์สำหรับเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ พร้อมถังหม้อแปลงไฟฟ้าประกาศแผน2022/08/022022-08-02 15:19:53
ประกาศเผยแพร่แผน จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในห้องศูนย์สารสนเทศ (Datacenter) งบประมาณปี 2566ประกาศแผน2022/08/012022-08-01 11:33:28
ประกาศเผยแพร่แผน จ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะเวลา 36 เดือนประกาศแผน2022/08/012022-08-01 11:31:31
ประกาศเผยแพร่แผน กระดาษชำระบริการผู้ป่วย จำนวน 7 รายการ ระยะเวลา 12 เดือนประกาศแผน2022/08/012022-08-01 11:28:46
ประกาศเผยแพร่แผน จ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วยใน จำนวน 8 รายการ ของระยะเวลา 12 เดือนประกาศแผน2022/08/012022-08-01 11:23:17
TitleCategoriesDate
ประกาศเผยแพร่แผน จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบโทรศัพท์ระยะเวลา 3ปี และเช่าเหมาบริการบริการเครื่องคอมพิวเตอร์แบบออล-อิน-วัน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 139 เครื่อง ระยะเวลา 36 เดือนประกาศแผน2022/08/022022-08-02 15:23:50
ประกาศเผยแพร่แผน ซื้อหลอดเอกซเรย์สำหรับเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ พร้อมถังหม้อแปลงไฟฟ้าประกาศแผน2022/08/022022-08-02 15:19:53
ประกาศเผยแพร่แผน จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในห้องศูนย์สารสนเทศ (Datacenter) งบประมาณปี 2566ประกาศแผน2022/08/012022-08-01 11:33:28
ประกาศเผยแพร่แผน จ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะเวลา 36 เดือนประกาศแผน2022/08/012022-08-01 11:31:31
ประกาศเผยแพร่แผน กระดาษชำระบริการผู้ป่วย จำนวน 7 รายการ ระยะเวลา 12 เดือนประกาศแผน2022/08/012022-08-01 11:28:46
ประกาศเผยแพร่แผน จ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วยใน จำนวน 8 รายการ ของระยะเวลา 12 เดือนประกาศแผน2022/08/012022-08-01 11:23:17

งานประชุมวิชการประจำปี 2565 ร.พ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Suranaree University of Technology Hospital

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2565 “Smart Health Care and Maternal – Child Wellbeing in the New Normal Era”
วันที่ 22-23 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 โคราช